วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Nakhon Nayok Football Club

Nickname(s) *********************  The Soldiers

Founded ************************  2009

Ground *************************  Nakhon Nayok Stadium

Manager ************************  Niwat Pomklao

League *************************  Regional League Division 2

Nakhon Nayok Football Club Logo

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

Huai Prue Reservoir.

Huai Prue Reservoir

Huai Prue Reservoir

Huai Prue Reservoir

Huai Prue Reservoir (อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ).
: Located in the Khao Phra, A small reservoir. But a large surface water throughout the year. Roads around the reservoir. A beautiful natural landscape. The government is supporting the development of tourism as a source for the rest of the people Yoy mind and a water sports center of Nakhon Nayok Province, as well. Because the ability to play canoeing, flat water canoe, sailboat, and windsurfing, Very well.

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

Sai Thong Reservoir.

Sai Thong Reservoir

Sai Thong Reservoir

Sai Thong Reservoir [อ่างเก็บน้ำทรายทอง].
: Is desired. Khao Phra. Take the same. Prue Huai. Reservoir is a small, hilly terrain with natural beauty. Above the reservoir up to about 2 km, have walk to take about 30 minute to waterfall, The waterfalls is "Sai Thong" a small waterfall, but Have water all year round.

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Waterfall In Amphoe Muang (Vol.2).


Sarika waterfall

Sarika waterfall [น้ำตกสาริกา ].
: Located in Tambon Sarika, from downtown to the northeast. The waterfall is located in Khao Yai National Park. A large waterfall, streams falling from a cliff, fried, up to 9 floor pass to the highest height of 200 m. Each floor is the water reservoir. A lot of water during the rainy season. The dry season, water will dry Bottom of the waterfall, a restaurant, and souvenir shops. Local products, such as brooms, flowers made of wood Sano forest


Nang Rong Waterfall

Nang Rong Waterfall [น้ำตกนางรอง].
: Located in Tambon Hin Tang, stay away from the city to the northeast, about 20 km to the waterfall in Khao Yai National Park. A waterfall descending down to the middle layer of very low level design. Has the natural beauty.

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Waterfall in Amphoe Muang ( Vol.1 ).


Wang Takrai

Wang Takrai

Wang Takrai

Wang Takrai {วังตะไคร้ }.
: Located in Tambon Hin Tang, (near Nang Rong Waterfall.) Located approximately 16 miles from downtown. A park that has been decorated with ornamental plants, flowers and various species. In an area of about 1,500 farm roads to vehicle traffic in the park has. Open to general visitors to both the morning and return the evening, stay overnight and types.Lan Rak or Tat Hin Kong Waterfall

Lan Rak or Tat Hin Kong Waterfall {น้ำตกลานรัก หรือน้ำตกตาดหินกอง}.
: Located in the district Prommanee. The waterfall is caused by a small stream. Flow through the rocky ground. During the last gush a long way. Through the wide stone terrace along the hillside directly tiny flat with beautiful waterfalls and exotic from the other water in the rainy season.

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Tourism in Amphoe Muang.

Tourism.

Lap Lae city

Archaeological Ban Dong Lakhon  {แหล่งโบราณคดีบ้านดงละคร}.
- Originally named is  "Lap Lae city" The ancient city location. In periods of Khmer power. There is a wall mound. And the moat appear called "short moat" is a two storey high city walls, a moat surrounding แeaa. Antiquities discovered as head of Buddha with the size of the end of the little finger, seal Murr form crab - elephant, ring, bronze, beads of glass, beads stones, and earrings bronze. Has declared for registration as a historic National on. 8 March 2478.


City Pillar Shrine

City Pillar Shrine  {ศาลหลักเมือง }.
- Is about 1 meter long pole, pole is carved a lotus. Kept in the shrine is a sacred city pairs Nakhon Nayok


Luang Pho Sein Nakhon

Luang Pho Sein Nakhon  {หลวงพ่อเศียรนคร}.
- Buddha believed that the source of the province of Nakhon Nayok Assumed that the Buddha images excavated at Phra Ruang 2495.Khao Nang Bauch

Nang Bauch Buddha Footprint

Khao Nang Bauch Buddha Footprint  {รอยพระพุทธบาทจำลอง เขานางบวช }.
- He ordained her height is about 100 meter way up the 227 stairs, concrete step Footprint is created from the year 2401. And a festival celebrated in mid-fifth of each year.


Japanese military No. 37, Memorial Division

Japanese military No. 37, Memorial Division {อนุสรณ์สถานกองพล ทหารญี่ปุ่นที่ 37}.
- In remembrance of the souls of those under the military in the past. Division 37 of the Japanese who died in 7920, Mr. Asia during the war last year, Burapha 2482-2488. Constructed by a consortium. Fellow soldiers of war. Japan 37 Division since 2535. And the temple also has a zoo simulation. The stucco is a lot of wildlife photos. And the statue of the old "red lip Buddha" within this area as well.

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Amphoe Muang.

Tourism in Amphoe Muang...............................

Chulachomklao Royal Military Academy
Chulachomklao Royal Military Academy (โรงเรียนนายร้อย "พระจุลจอมเกล้า").  : The area adjacent to the school, "Cha Ngok Mountain." An area of approximately 3,000 farm educate those who are served Spec Military Officers of the Royal Thai Armed Forces. And school grounds. There are places of interest.................................


Chulachomklao Royal Monument
Chulachomklao Royal Monument (อนุสาวรีย์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว).
: The Monument. For good luck, as "His Majesty King Rama V, is the founder of the school. And so is the rest of the cadets Yoy mind.


Chulachomklao Royal Military Academy 100 years Museum
Chulachomklao Royal Military Academy 100 years Museum (พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนนายร้อย จปร. 100 ปี).
: It is an exhibition of graduating from the Cadet and the benefit of the country, the exhibition about the war different. There are also on display weapons, equipment used to battle in the past, uniforms, soldiers of the division are. other, form a wax Reign 5. It is open Monday - Friday 08:30am-04:30pm.


Chao Pho Khun Dan Shrine
Chao Pho Khun Dan Shrine  (ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน).
: A place, a very respected people. That, "Mr. Khun Dan" has been against the invasion of Cambodia, the Nakhon Nayok last year 2130.


Wat Phuth Chai or Wat Phra Chai
Wat Phuth Chai or Wat Phra Chai (พระพุทธฉาย หรือ วัดพระฉาย).
: A painting. Stuck on crag The mountains lean out a sacred province of Nakhon Nayok Every year the festival. And behind the temples are found. "Phra Chai Waterfall" is a small waterfall, has agreed to a call from a high cliff about 30 meters.


Chulachomklao Royal Military Academy area
* And Chulachomklao Royal Military Academy area, there are standard shooting, canoeing, 18 hole golf course. And rock climbing and cliff climbing activity real For details, please call. 037-393010-5 # 62961-2.